Fotovoltaika

Fotovoltaika je budoucnost

Fotovoltaika je budoucnost

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie. Toto zařízení je tvořeno z fotovoltaických panelů, které přeměňují sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud. Tento proud je poté přeměněn na střídavý proud, který je následně dodáván do elektrické sítě. Rádi Vám připravíme celý projekt na míru.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Jak Vám pomůžeme?

Jak Vám pomůžeme?

 • Zavoláme Vám a domluvíme si schůzku na místě zamýšlené instalace.

 • Podle podmínek v místě Vám navrhneme nejvhodnější technické řešení.

 • Vypracujeme nabídku a podepíšeme smlouvu.

 • Zajistíme komunikaci s distributorem ve Vašem místě (ČEZ , EGD).

 • Vytvoříme technickou dokumentaci.

 • Pokud Vaše instalace spadá do programu Nová zelená úsporám, podáme žádost.

 • Zrealizujeme a zrevidujeme elektrárnu, zajistíme první paralelní připojení u distributora.

 • Podáme žádost k čerpání z programu Nová zelená úsporám.

Proč fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaika a fotovoltaická elektrárna od spolehlivé a prověřené společnosti WALEKTRO s.r.o.

Fotovoltaika a fotovoltaická elektrárna od spolehlivé a prověřené společnosti WALEKTRO s.r.o.

Fotovoltaické elektrárny jsou velmi ekologické, protože nevytvářejí emise skleníkových plynů ani jiné znečišťující látky. Kromě toho jsou velmi účinné při produkci energie na místech s vysokým slunečním zářením a slouží jako zdroj obnovitelné a nevyčerpatelné energie.

A proč si pro instalaci FVE vybrat právě nás?

A proč si pro instalaci FVE vybrat právě nás?

 • Osobní přístup a zkušenosti

Střechy rodinných domů se liší rozměry, barvami, sklonem či orientací vůči světovým stranám. Je potřeba, aby panel (ale i střídač či akumulátor) byl schválený pro dotační titul Nová Zelená Úsporám (NZÚ). Proto používáme panely, které jsou pro konkrétní střechu nejvhodnější.

 • Záruka a konstrukce

Záruka na panely je obvykle 12 let na zpracování panelu a zároveň výrobce deklaruje, že se první rok používání nesníží výkon panelu o více než 2% a po dobu 25 let maximálně 0,55% ročně. Pro pevné spojení panelů se střechou montujeme nerezovo – hliníkovou konstrukci.

 • Zajištění dotací

Ministerstvo životního prostředí poskytuje štědré dotace pro instalaci fotovoltaických systémů na rodinné i bytové domy. Instalovaná fotovoltaika musí splňovat určité parametry, aby byla dotace přiznána. Aby byl poměr ceny systému a vyplacené dotace co nejnižší, je potřeba systém vhodně navrhnout. Na začátku je podání žádosti, následuje doložení potřebných dokumentů, projektové dokumentace, revizní zprávy a žádost o proplacení dotace. Všechno uděláme za Vás. Od Vás bude potřeba jen základní součinnost.

 • Akumulátory a efektivita

Akumulátory v sobě ukryjí energii slunce v době, kdy je jí dostatek, aby Vám ji poskytly například po západu slunce nebo při silné oblačnosti. Akumulátory zvyšují využitelnost energie vyrobené na Vaší střeše, která by jinak odtekla do veřejné sítě za 1/3 ceny, za kterou energii nakupujete. Používáme akumulátory TRIPLE POWER. Záruka od výrobce je 10 let na zpracování baterie. Výrobce udává až 6000 cyklů nabití – vybití. Je možné sestavit 3,1 – 46 kWh na jeden střídač.

Vaše časté dotazy

Vaše časté dotazy

Fotovoltaické panely mohou být použity na mnoha místech, včetně střech domů a budov, parkovišť, lodí, satelitů a dalších zařízení.

Fotovoltaické panely využívají sluneční energii, která je obnovitelná a nevyčerpatelná, což znamená, že lze tuto energii využívat dlouhodobě bez obav o vyčerpání zdroje.

Fotovoltaické panely mohou snížit náklady na elektřinu, protože umožňují vyrábět elektřinu na místě, kde ji potřebujete, a tím snižují náklady na přenos elektřiny z dálkových zdrojů.

Fotovoltaické panely jsou čistým zdrojem energie, což znamená, že nevypouští emise oxidu uhličitého, které jsou zodpovědné za vysokou míru znečištění ovzduší.

Fotovoltaické panely mají minimální požadavky na údržbu. Většina panelů vydrží až 25 let a nevyžadují žádnou rutinní údržbu, což je výhodou pro majitele nemovitostí.

Fotovoltaické panely mohou zvýšit hodnotu nemovitosti, protože zvyšují energetickou účinnost budovy a snižují náklady na energii.

Fotovoltaické panely umožňují vyrábět energii na místě, což znamená, že si můžete být více nezávislí na dodavatelích energie a můžete kontrolovat své vlastní energetické náklady.

Použití fotovoltaiky pomáhá zvyšovat povědomí o obnovitelných zdrojích energie a může vést ke zvýšení zájmu o další obnovitelné zdroje, což může mít pozitivní vliv na ochranu životního prostředí.

 • Srdce fotovoltaického systému

Srdcem fotovoltaického systému je střídač. Tento zajišťuje přeměnu stejnosměrného proudu z panelů na střídavý proud. Aby bylo možné fotovoltaický systém připojit k veřejné elektrické síti, je potřeba, aby střídač splňoval parametry dané zákonem. Pro rodinné domy používáme hybridní, asymetrické střídače SOLAX. Hybridní znamená, že umí pracovat s akumulátory a asymetrický znamená, že umí rozdělit výkon do fází podle aktuální potřeby zatížení v domě. Pro jednoduché sledování práce fotovoltaiky má střídač aplikaci pro IOs i Android. Záruka na střídače SOLAX je 10 let.