Silnoproud

Jaké má silnoproud využití?

Jaké má silnoproud využití?

Silnoproud je termín, který se používá pro elektrické systémy a zařízení s nízkým napětím a vysokým proudem. Typické příklady silnoproudých systémů zahrnují elektrické sítě pro přenos a distribuci elektrické energie, průmyslová zařízení pro výrobu a zpracování, řídicí systémy a automatizaci, telekomunikační sítě a počítačové sítě.

NAŠE SPECIALIZACE

Jak Vám pomůžeme?

Jak Vám pomůžeme?

  • Instalace sítí.

  • Revize a servis sítí.

  • Příprava projektů a výroba rozvaděčů.

Hlavní rozdíl mezi silnoproudými a slaboproudými systémy spočívá v jejich napětí. Silnoproudé systémy mají napětí obvykle vyšší než 50 V a proudy v řádu stovek až tisíců ampérů, zatímco slaboproudé systémy mají napětí menší než 50 V a proudy v řádu desítek až stovek mA. Tento rozdíl způsobuje, že silnoproudé systémy jsou nebezpečnější a vyžadují větší opatrnost při práci s nimi.

POPIS

Silnoproud v praxi

Silnoproud v praxi

Silnoproudý systém se skládá z mnoha komponent, jako jsou transformátory, rozvodny, ochranná zařízení, kabely a vodiče, které slouží k přenosu elektrické energie. Tyto komponenty musí být navrženy a instalovány tak, aby byly bezpečné a spolehlivé. V případě poruchy nebo závady musí být silnoproudý systém rychle odstaven, aby se zabránilo poškození zařízení nebo úrazům osob.