Slaboproud

Jaké má slaboproud využití?

Jaké má slaboproud využití?

Slaboproud je označení pro nízké elektrické proudy v rozmezí od několika mikroampérů do několika amperů. Slaboproudové obvody pracují obvykle s napětím do několika desítek voltů a používají se například v elektronice, telekomunikacích, počítačových sítích, zabezpečení, řízení klimatizace, zdravotnictví, průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

NAŠE SPECIALIZACE

Jak Vám pomůžeme?

Jak Vám pomůžeme?

  • Instalace obvodů.

  • Revize a servis sítí.

  • Příprava projektů v oblastech telekomunikace, zabezpečení, elektronika, automatizace, zdravotnictví, průmyslu atd.

V oblasti elektrotechniky se slaboproud také často používá k označení oblasti elektrotechniky, která se zabývá návrhem, konstrukcí a údržbou slaboproudých zařízení a sítí, jako jsou například zabezpečovací systémy, telemetrická zařízení, alarmy a další. Slaboproudá elektrotechnika se zaměřuje na nízké napětí a vysoký odpor, aby minimalizovala riziko úrazu elektrickým proudem a aby se zajistila spolehlivost a bezpečnost slaboproudých systémů a zařízení.